Spolupráce

Potenciálním obchodním partnerům nabízíme zajímavé možnosti zhodnocení finančních prostředků prostřednictvím investic do vytipovaných projektů. Ty probíhají obvykle formou investic do podílu v jednoúčelové projektové společnosti, která se věnuje pouze realizaci daného projektu. Po jeho ukončení a vypořádání podílů společníků (vklady a podíly na zisku) se společnost účetně zlikviduje. K financování našich projektů využíváme bankovní zdroje, opět vždy cílené na konkrétní projekt.

Spolupracujeme také s majiteli stávajících nemovitostí, ať už pozemků či existujících budov. V případě, že v nemovitosti vidíme potenciál zhodnocení, navrhneme majitelům vhodný model spolupráce. Ti tak díky našim zkušenostem s realizací investičních záměrů, znalostmi z oboru financování, realizací staveb, marketingu a nemovitostního trhu mají možnost svou nemovitost efektivněji zhodnotit.

Při jednání s našimi obchodními partnery v prvé řadě dbáme na seriózní přístup s preferencí dlouhodobé spolupráce.